พุทธบูรณา รำลึก 100 ปีชาตกาล สืบสานปณิธานพุทธทาส

คำอุทิศ บุญกุศลใดๆ อันเกิดจากข้อเขียนชุดนี้ ผู้เขียนขออุทิศแด่เหล่าผู้กล้าทั้งแผ่นดินที่พร้อมใจกันลุกขึ้นมาสู้กับระบอบทักษิณอย่างกล้าหาญ และเสียสละเพื่อพิทักษ์แผ่นดินไทยอันศักดิ์สิทธิ์ผืนนี้ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังที่จะได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่อย่างเสรี และเท่าเทียมกันยิ่งกว่าเดิม เนื่องเพราะการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง และความเป็นธรรมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติธรรม และเป็นอีกมิติหนึ่งของการยกระดับจิตวิญญาณแบบรวมหมู่ในมุมมองของภูมิปัญญาบูรณาการ

Powered by MakeWebEasy.com