บทบันทึกชมรมมังกรธรรม

บทนำ ระหว่าง “จินตนาการ” กับ “ความจริงที่ลึกล้ำ” อะไรเล่า? ที่มีอยู่ระหว่างสองสิ่งนั้น ผมถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาขณะที่เขียนบันทึกฉบับนี้ ซึ่งว่าไปแล้วก็คือบันทึกสำนักยุทธธรรมฉบับพิเศษว่าด้วยความสอดคล้องของศาสตร์การฝึกฝนตนเองแบบตะวันออก กับเรื่องราวของอัศวิน “เจได” ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ชุด “Star Wars” ทั้งสองเรื่องถูกตัดสินให้คุณค่าที่ต่างกันอย่างลิบลับ อย่างหนึ่งเป็นเพียงจินตนาการ ส่วนอีกอย่างหนึ่งวางอยู่บนรากฐานของปรัชญาความเชื่อ และหลักของศาสนาอันลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจ ดังนั้นเมื่อผมต้องเขียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มีความแตกต่างกันเช่นนี้ คำถามข้างต้นเกิดขึ้นและการจะหาคำตอบผมคงต้องทบทวนตัวเองพอสมควร

Powered by MakeWebEasy.com