กิจกรรมชมรมมังกรธรรมครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555

กิจกรรมชมรมมังกรธรรมครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555


เนื้อหาของวิชาที่ฝึกในกิจกรรมครั้งที่ 10

ของชมรมมังกรธรรม

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 

รูปบรรยากาศการฝึก

http://www.dragon-press.com/webboard-ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรมมังกรธรรมครั้งที่10วันเสาร์ที่30มิถุนายน2555ณสวนหลวงร-1-669335-1.html


ครั้งต่อไป กิจกรรมชมรมมังกรธรรมครั้งที่ 11
จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555 เวลา 07.00น.-11.00น. 

Powered by MakeWebEasy.com