กิจกรรมชมรมมังกรธรรมครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555

กิจกรรมชมรมมังกรธรรมครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555

เนื้อหาของวิชาที่ฝึกในกิจกรรมครั้งที่ 6
ของชมรมมังกรธรรม

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555


รูปบรรยากาศการฝึก

http://www.dragon-press.com/webboard-ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรมมังกรธรรมครั้งที่6วันเสาร์ที่21เมษายน2555ณสวนหลวงร.9-1-647346-1.htmlครั้งต่อไป กิจกรรมชมรมมังกรธรรมครั้งที่ 7
จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 07.00น.-11.00น.


Powered by MakeWebEasy.com