Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

ming7749@hotmail.com

  เนื้อหาและภาพบรรยากาศที่ฝึกในกิจกรรมครั้งที่ 18 ของชมรมมังกรธรรม วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 (1227 อ่าน)

2012-10-28 23:45



เนื้อหาของวิชาที่ฝึกในกิจกรรมครั้งที่ 18
ของชมรมมังกรธรรม

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
เวลา 7.00 น. - 11.00น.


















 

กิจกรรมชมรมมังกรธรรมครั้งต่อไปจะมีใน
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 นะครับ
 

171.7.99.130

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

ming7749@hotmail.com

Powered by MakeWebEasy.com