49. ซิน-เต๋อ-กง เป็นหัวใจในการบำเพ็ญชี่กง

49. ซิน-เต๋อ-กง เป็นหัวใจในการบำเพ็ญชี่กง
ซิน-เต๋อ-กง เป็นหัวใจในการบำเพ็ญชี่กง


 
ซิน (ใจ) - เต๋อ (คุณธรรม) - กง (พลัง)” สามสิ่งที่รวมเป็นหนึ่งนี้เป็นหัวใจหรือหลักการที่สำคัญที่สุดในการบำเพ็ญชี่กงของชาวเต๋าผู้ฝึกชี่กงไม่ว่าประเภทไหนควรยึดมั่นในซิน-เต๋อ-กงนี้หากต้องการความรุดหน้าในการฝึกเนื่องเพราะแนวทางการบำเพ็ญของชาวเต๋านั้นมุ่งเน้นที่การบำเพ็ญจิตกับการบำรุงใจ (และกาย) ในฐานะที่เป็นแก่นของการบำเพ็ญโดยมีคุณธรรมหรือเต๋อเป็นสารัตถะหรือธาตุแท้ของการบำเพ็ญกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าชาวเต๋าเชื่อว่าพลังจิตที่แท้นั้นย่อมมาจากพลังบุญเต๋อคือบุญที่มาจากใจ (ซิน) ที่เป็นกุศลซึ่งจะพัฒนาไปเป็นพลัง(กง) ในที่สุด


เต๋อของชาวเต๋าจึงเป็นทั้งปรัชญาชีวิตอันลึกซึ้งและเป็นหลักจริยธรรมที่อุดมสมบูรณ์สำหรับชาวเต๋าแล้วกระบวนการในการบ่มเพาะเต๋อหรือการสั่งสมบุญโดยการบำเพ็ญชี่กงนี้ในขณะเดียวกันต้องเป็นกระบวนการในการชำระจิตใจของคนผู้นั้นหล่อหลอมคุณธรรมของคนผู้นั้นเข้าถึงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้ของคนผู้นั้นและบรรลุถึงสัจธรรมแห่งชีวิตของคนผู้นั้นด้วย


ซิน-เต๋อ-กงจึงเป็นสามสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นที่ประสานการรับรู้วิวัฒนาการของจักรวาลเข้ากับการรับรู้วิวัฒนาการของมนุษย์แบบองค์รวมและผนึกแนบแน่นกับการปฏิบัติธรรมหล่อหลอมจิตที่กระจ่างแจ้งเข้ากับการสั่งสมบุญบารมีและการบำเพ็ญทางจิตจนแนบสนิทเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นผู้ฝึกชี่กงจึงควรเอาใจใส่ทั้งสามสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันอย่างไม่ให้ตกหล่นในด้านหนึ่งด้านใด


ซิน (ใจ) ในปรัชญาเต๋าเป็นพื้นฐานของสรรพสิ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า Spirit (ธรรมจิต) ในภาษาอังกฤษซินยังจำแนกได้เป็นใจฟ้าใจแผ่นดินและใจมนุษย์พื้นฐานของใจมนุษย์คือใจที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาและเมตตาการทำใจให้กระจ่างกระทำได้ด้วยการบ่มเพาะเต๋อ (คุณธรรม) ผ่อนคลายร่างกายทั่วร่างขจัดความคิดฟุ้งซ่านรวมจิตอารมณ์ให้เป็นหนึ่ง


เต๋อ (คุณธรรม) จะต้องเป็นสิ่งที่ตัวคนผู้นั้นปรารถนาเองบ่มเพาะเองมิใช่สิ่งที่ถูกบังคับหรือถูกยัดเยียดมาจากภายนอกการบ่มเพาะเต๋อคือการมุ่งพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองให้สมบูรณ์และสูงส่งอย่างมีเจตจำนงเต๋อจึงมิอาจแยกขาดจากเต๋า (อภิมรรค) เต๋าก่อเกิดสรรพสิ่งก็จริงแต่ผู้ที่ทำนุบำรุงสรรพสิ่งคือเต๋อเต๋อจึงเป็นคุณสมบัติของเต๋าการกระทำที่สอดคล้องกับเต๋าเรียกว่ามีเต๋อ (มีคุณธรรม) ส่วนการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับเต๋าเรียกว่าขาดเต๋อ (ไร้คุณธรรม) เพราะฉะนั้นในเต๋าจึงมีเต๋อและในเต๋อจึงมีเต๋าทั้งเต๋าและเต๋อต่างเป็นแก่นของกันและกันสุดยอดแห่งสามหยวนที่กลายมาเป็นความปรองดองกับทุกสิ่งคือเต๋อนี่เอง


เต๋อบ่มเพาะได้ 4 ทางคือ

1. บ่มเพาะเต๋อโดยการปรียบเทียบกับมาตรฐานทางคุณธรรมที่มีมาแต่โบราณ
2. บ่มเพาะเต๋อโดยการปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎการเคลื่อนไหวของเอกภาพ
3. บ่มเพาะเต๋อโดยการใช้ชีวิตในสังคมและไม่ทอดทิ้งสังคม
4. บ่มเพาะเต๋อโดยการฝึกพลัง (กง)   


กง (พลัง)เป็นสิ่งที่ได้จากการฝึกกายและการฝึกจิตอย่างเสมอภาคกันอย่างสมดุลกันเนื่องจากชาวเต๋าใส่ใจทั้งการดูแลรักษาสุขภาพให้อายุยืนและการพัฒนาทางจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นชาวเต๋าจึงสนใจฝึกพลังทั้งในแบบเคลื่อนไหวที่เรียกว่าต้งกงและในแบบนิ่งที่เรียกว่าจิ้งกงอย่างมีดุลยภาพกันชาวเต๋าเชื่อว่าการฝึกที่มีดุลยภาพอย่างไม่เอนเอียงไปข้างหนึ่งข้างใดมากเกินควรนี้จะช่วยปรับพื้นฐานพลังและคุณสมบัติของคนผู้นั้นให้ง่ายต่อการเข้าถึงใจฟ้าบรรลุถึงสัจธรรมของเอกภาพ


เกี่ยวกับการฝึกพลังนี้ชาวเต๋ามีความเห็นว่าใจที่เป็นปกติธรรมดาคือเต๋า(อภิมรรค) และกง(พลัง) ย่อมดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันอันเป็นปกติธรรมดานี้เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันจักต้องเป็นการฝึกพลังของตัวเองโดยที่หัวใจของการฝึกพลังคือการบำเพ็ญจิตแต่ละคำพูดแต่ละความคิดและแต่ละการกระทำของตัวเราที่ดำเนินไปในชีวิตประจำวันนี้จักต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางคุณธรรมที่มีมาแต่โบราณกาลและเปี่ยมไปด้วยสัมมาทิฐิ


ชาวเต๋าที่แท้จักต้องใช้การงานของตนเป็นการฝึกพลังของตนรู้จักและเชี่ยวชาญในการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสมดุลสงบผ่อนคลายเป็นธรรมชาติและมีสมาธิอยู่เสมอไม่ว่าในขณะกำลังทำงานกำลังศึกษาหรือขณะกำลังทำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวัน


การฝึกพลังของชาวเต๋าเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ปรองดองกับสิ่งแวดล้อมภายนอกของตนเพื่อยังประโยชน์แก่ตนในการพัฒนาพลังและเต๋อของตนยิ่งๆขึ้นไปหากผู้นั้นใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยในการบำเพ็ญชี่กงพลังในตัวของผู้นั้นจะเบ่งบานเติบโตออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่จำเป็นและไม่ควรไปเร่งรัด


เมื่อใดที่ซิน-เต๋อ-กงรวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวชาวเต๋าเชื่อว่าเมื่อนั้นฟ้า-ดิน-มนุษย์ก็ย่อมแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวเช่นกันความสำคัญของซิน-เต๋อ-กงสำหรับผู้บำเพ็ญชี่กงจึงเป็นสิ่งที่ย้ำเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ
 Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้