คุรุมังกร

คุรุมังกร

 

ใน "คำนำ" ของหนังสือ มังกร จักรวาล-ภาคหนึ่ง-ของผมนั้น ผมได้เขียนเอาไว้ว่า... คงมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่เชื่อว่าในโลกนี้ มีสิ่งที่วิทยาศาสตร์หรือ สามัญสำนึกของปุถุชนธรรมดาไม่อาจอรรถาธิบายได้ดำรงอยู่จริง มิหน้าซ้ำ บางคนอาจได้ผ่าน "ประสบการณ์เร้นลับ"เช่นนั้นด้วยตนเองด้วยซ้ำ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น การพยากรณ์อนาคต การถอดกายทิพย์ ญาณทัศนะ หรือแม้แต่ยานบินของมนุษย์ต่างดาว สิ่งเหล่านี้อาจเหลือเชื่อ เพ้อเจ้อสำหรับคนอื่นก็ตาม แต่ไม่ต้องเป็นที่สงสัยเลยว่า มันจะต้องเป็นประสบการณ์ที่เป็นจริงอย่างไม่อาจเคลือบแคลงได้เลย สำหรับคนผู้นั้นที่ได้ประสบด้วยตัวเองอย่างแน่นอน มิหนำซ้ำมีหลายครั้งที่"ประสบการณ์เร้นลับ" อันนั้นยังได้ส่งผลสะเทือนอย่างลึกซึ้งต่อชีวิดหลังจากนั้นของคนผู้นั้นด้วยไม่ว่าในทางที่ดีขึ้นหรือตกต่ำลงก็ตาม

ในข่วงสองปีมานี้ตัวผมเกิดมีความสังหรณ์ไจที่ไม่อาจอธิบายได้ว่าก่อนสิ้นศตวรรษ ค.ศ. 2000 นี้ โลกใบนี้และมนุษย์ชาติจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงระดับหายนะอย่างยากจะหลีกเลี่ยงพ้น มี "ความจริงแท้" แค่ไหนกับความกังวลลึกๆอันนี้ของผม? ผมพยายามดิ้นรนหาคำตอบและความจริงแท้ไห้กับตัวเอง เพื่อเข้าถึงความหมายของตัวเองในการดำรงคงอยู่ในปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้ คือ คำบอกเล่า เรื่องราวของการค้นหาความเร้นลับ และความจริงแท้ที่โลกและมนุษชาติกำลังจะเผซิญในอีกไม่กี่ปีข้างนน้านี้เองของขายหนุ่มคนหนึ่งที่จริงจังกับความหมายแห่งการดำรงอยู่ของตัวเขาบนพื้นพิภพนี้...

หนึ่งปี หลังจากที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้จบลงแล้ว ผมได้ประสบกับเรื่องราว ได้ศึกษา เรื่องต่างๆ อีกมากมายหลากหลายยากลืมเลือน ผมเขียนภาคต่อของมังกรจักรวาล ออกมาเพราะผมได้ตระหนักแล้วว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเพื่อการทวงจิตวิญญานคืนให้กับเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมชะตาเดียวกับผมบนโลกใบนี้ในยุคนี้ที่มีครั้งเดียวในรอบพันปีนี้ผมหวังว่าพวกท่านจะอ่านมันด้วยจิตที่ปราศจากอคติ หรือมี ทิฐิใดตั้งไว้อยู่ในใจก่อนแล้ว ผมเพียงแต่นำความเร้นลับและความจริงแท้บางอย่างจาก ดวงจิตที่สูงส่งทั้งหลายมาสนทนากับพวกท่านเท่านั้น... ผมเชื่อมั่นว่าพวกท่านทุกคนที่ได้อ่านงานเขียน มังกรจักรวาล ชุดนี้ของผมไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างเด็ดขาด ไม่มีความบังเอิญแน่ในเรื่องนี้ เพียงแต่พวกเรายังไม่รู้ ความหมายแฝงเร้นของเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังจะปรากฏออกมาใน "ละครโลก" ใบนี้อีกสามสี่ปีข้างหน้านี้เท่านั้น

ด้วยจิตคารวะ
สุวินัย ภรณวลัย
พฤษภาคม 1996

 

.......................................เล่มที่สี่ "คุรุมังกร" ได้นำพาท่านให้รู้จักผู้เป็น "คุรุ" แห่งศาสตร์เพื่อพัฒนากายและจิต ทั้งสามท่านล้วนมีชีวิตอยู่ในยุคนี้บางท่านก็ยังคงทำการถ่ายทอด "วิชา" อยู่ด้วยตนเอง เป็นที่น่าสังเกตว่าวิชาของ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ, สหจะโยคะ และวิชาลมปราณธรรมจักรมีรากฐานที่มาจากศาสตร์โบราณตะวันออก และนำมาประยุกต์ให้ใช้ได้กับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน อีกทั้ง "คุรุ" ของทั้งสามวิชา ล้วนเป็นผู้ได้รับ "ประสบการณ์ประหลาด" ทั้งสิ้นก่อนที่จะได้วิชาเหล่านี้และนำมาถ่ายทอดเหนืออื่นใดทั้งสามท่านมีชีวิตอยู่ด้วยคุณธรรมอันล้ำเลิศ คือเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและเมตตา จึงดูประหนึ่งว่า ทั้งสามท่านเป็นผู้ที่ "ถูกวางตัว" ไว้เพื่อช่วยนำทางจิตวิญญาณที่พลัดหลงให้กลับมาสู่ความเป็นจริงแห่งชีวิต

ก่อนที่จะมาถึง "วิชา" ทั้งสาม ดร.สุวินัย ได้แนะนำให้ท่านรู้จักกับราชาโยคะคลาสสิค และได้ถ่ายทอดคัมภีร์ตันตระซึ่งเป็นเคล็ดการฝึกราชาสมาธิ 112 วิธี ที่รวบรวมมาจากประสบการณ์การฝึกสมาธิของโยคีโบราณคัมภีร์ตันตระนี้มีเพียง 12 หน้าเท่านั้น ในแต่ละข้อ ดร.สุวินัย ได้ใช้ความสามารถและความเข้าใจ อธิบายอย่างลึกซึ้งในเคล็ดการฝึกแต่ละข้อ ถ้าปราศจากคำอธิบาย ก็คงยากเกินกว่าสติปัญญาของคนธรรมดาจะเข้าใจได้เพราะนอกจากเป็นวิธีการฝึกสมาธิแล้ว หัวใจสำคัญในเคล็ดวิชานั้นก็คือความจริงแห่งชีวิต

ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทนำสำนักพิมพ์ตอนสุดท้ายของ "ครรลองโยคะ" ว่า "ชีวิตประกอบด้วยร่างกาย และจิตต้องเป็นผู้ควบคุมกาย ชีวิตจึงจะดำรงอยู่ด้วยความสุข ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะปล่อยให้กาย (สมองและความคิด) ครอบงำจิต วิถีบูรพา ค้นพบถึงความจริงข้อนี้ ความรู้ต่าง ๆ เช่น ที่สอนโดยนักปราชญ์ นักบุญ หรืออวตารเทพทุกสายจึงมุ่งเน้นไปที่ความเป็นอิสรภาพของจิต" การที่เข้าใจอย่างแท้จริงในคัมภีร์ตันตระนี้ ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยความรู้อย่างผิวเผิน ท่านเขมานันทะเคยกล่าวว่า "เราคงจะทำความรู้ชั้นสอง คือความรู้จากคำบอกเล่า ข่าวลือ ความรู้ในตำรา ที่ฝรั่งเขาเรียก back knowledge จงทำความรู้ประเภท นี้ให้เป็นความรู้ชั้นหนึ่ง คือประสบการณ์โดยตรง (Knowingness หรือ อาการรู้)" มีแต่การพัฒนาความรู้ประเภท book knowledge ให้เป็น Knowingness เท่านั้น มนุษย์จึงจะสามารถค้นพบอิสรภาพของจิตได้ เป็นที่น่าเสียดายที่ ดร.สุวินัย ได้ถ่ายทอดคัมภีร์ตันตระนี้มาได้เพียง 82 ข้อเท่านั้น ส่วนอีก 30 ข้อ ก็เป็นที่คาดหวังว่า คงจะถูกเผยแพร่ในเวลาที่ไม่นาน

นอกจากนี้ "คุรุมังกร" ยังได้ถ่ายทอด "สามปีก่อนการหลุดพ้น" จากหนังสือ "ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ ของท่านสวามี โยเกศวรานันท์ ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนมาจากประสบการณ์ทางจิตจริง ๆ ของผู้เขียน ขณะบำเพ็ญตบะอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย

"การผจญภัยที่เร้นลับ" ของ ธีโอดอร์ อิลอิออน นักผจญภัยชาวเยอรมันในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นอกีเรื่องหนึ่งที่เป็นสื่อให้แก่ ดร.สุวินัย นำทางไปแสวงหาความเร้นลับทางจิตวิญญาณ บทสนทนาระหว่างอิลอิออนกับนักปราชญ์ชาวธิเบตเป็นบทสนทนาที่เข้าถึงได้หากไม่นำเอกความเป็น "ตะวันตก" หรือ "ตะวันออก" มายึดติด เนื่องด้วยเนื้อหาในบทสนทนานั้นเป็นเรื่องของความจริงและเป็นเรื่องที่ดีแตกในปัญหาชีวิตทุกวันนี้ ดังเช่นคำถามหนึ่งของอิลอิออน ถามว่าสิ่งแรกที่เราควรกระทำคืออะไร คำตอบจากนักปราชญ์ธิเบต "คือ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการเข้าใจตนเองมาก ยิ่งถ้าเราไปมีอคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเพิ่มอัตตาหรือความเห็นแก่ตัวของเราในเรื่องนั้น มันจะทำให้การเข้าใจเรื่องนั้นของเราทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้น ฉันใดก็ฉันนั้น ไม่มีเรื่องใดที่จะยากไปกว่าการตัดสินตัวเองอย่างเป็นภาวะวิสัย"

ผู้ที่นิยกชมชอบนิยายกำลังภายใน "ฤทธิ์มีดสั้น" และเคยสงสัยในอานุภาพของมีดสั้นว่าเป็นจริงหรือเป็นแค่ภาพในจินตนาการ เรื่องนี้มาคำตอบที่ผ่านการทดสอบแล้ว เขียนโดยศิษย์คนที่หนึ่งของสำนักยุทธธรรม คุณเวทิน ชาติกุล ความหมายของเรื่องนี้มิใช่เป็นเพียงการทดสอบวิชามีดบินเท่านั้น แต่ที่แท้เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งทางจิต และเป็นการฝึกจิต ไม่ให้แกว่งขึ้นลงตามโลกธรรมแปดนั่นเอง

ดร.สุวินัยกล่าวไว้ในคำนำของหนังสือชุดนี้ว่า "ผมหวังว่าพวกท่านจะอ่านมันด้วยจิตที่ปราศจากอคติ หรือมีทิฐิตั้งไว้อยู่ในใจก่อนแล้ว ผมเพียงแต่นำความเร้นลับและความจริงแท้บางอย่าง ดวงจิตที่สูงส่งทั้งหลายมาสนทนากับพวกท่านเท่านั้น…….." หากท่านผู้อ่านซึ่งได้อ่านงานชุดนี้มาตั้งแต่เล่มแรก จนมาถึงเล่มที่สามแล้ว ยังไม่แน่ใจถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจของนักเขียนผู้นี้ เล่มที่สี่นี้ "คุรุมังกร" จะเป็นสื่อที่เปิดเผยให้เห็นความเป็น "ครูสุวินัย" ได้อย่างชัดแจ้ง ท่านจะสัมผัสได้กับทัศนะที่เปิดกว้างสร้างสรรค์ และความกล้าหาญของดร.สุวินัย

ยุคสมัยนี้สิ่งที่ขาดหายไปและเป็นส่วนสำคัญที่สุดของความอยู่รอดก็คือ ความรักและความจริง หากมนุษย์ได้ตระหนักถึงสัจธรรม และมีดวงจิตที่เปี่ยมด้วยความรักโลกนี้จะวุ่นวายเช่นทุกวันนี้หรือหนังสือชุดมังกรจักรวาลนี้ทุกบท ทุกหน้า คือการเรียกร้องให้มนุษย์ค้นหาดวงจิตของตนเองให้พบหวังให้ทุกท่านสัมผัสให้ถึงความรักและความจริงด้วยตนเอง


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้