เทพพจนา

เทพพจนา

มนุษย์ทุกคนย่อมมีเทพภาวะอยู่ในตัว เพียงแต่ว่าไม่ค่อยนมีใครตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้ คำสอนของเทพเจ้าจึงมุ่งให้มนุษย์ได้เข้าใจว่าคนเราก็เป็นอณูหนึ่งของเทพเจ้าเช่นเดียวกัน ด้วยการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองและการค้นหาภายในตนเองเท่านั้น มิได้มาจากสิ่งภายนอกที่ไม่จีรัง พบกับภูมิปัญญาที่มุ่งสู่การฝิกฝนเรียนรู้การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อชีวิตใน "เทพพจนา" โดย ดร.สุวินัย ภรณวลัย

Powered by MakeWebEasy.com