คำอุทิศ

คำอุทิศ


คำอุทิศ

ขออุทิศหนังสือเล่มนี้แด่ท่านพุทธทาสภิกขุ
เอกบุรุษผู้สืบทอดแก่นแท้ของพุทธธรรม
และขออุทิศหนังสือเล่มนี้แด่เหล่าผู้สืบสาน
วิถีของท่านพุทธทาสทั้งปวง
Powered by MakeWebEasy.com