แนวทางการเสริมสร้างระบบภูมิชีวิตอย่างบูรณาการ เพื่อป้องกันโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคร้ายแรงอื่นๆ (42) (20/3/2555)

แนวทางการเสริมสร้างระบบภูมิชีวิตอย่างบูรณาการ เพื่อป้องกันโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคร้ายแรงอื่นๆ (42) (20/3/2555)แนวทางการเสริมสร้างระบบภูมิชีวิตอย่างบูรณาการ
เพื่อป้องกันโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคร้ายแรงอื่นๆ (42)

(20/3/2555)

*ศาสตร์ชะลอวัยกับความสำคัญของอาหารเสริม*ความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มร้อยอยู่เสมอ เป็นพลังกระตุ้นที่สำคัญมากสำหรับการชะลอวัย เพราะไม่มีชีวเคมีใดในร่างกายที่อยู่เหนืออิทธิพลของจิตใจ ตรงกันข้าม จิตใจที่หดหู่ ห่อเหี่ยวต่างหากที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบต่อร่างกายซึ่งก่อให้เกิดโรค จนอาจกล่าวได้ว่า ร่างกายของคนเราถูกควบคุมได้ด้วยจิตใจ หรือไม่มีสิ่งใดมีพลังเหนือร่างกายยิ่งกว่าจิตใจจะเห็นได้ว่า การขาดความกระตือรือร้นต่อชีวิตต่างหากที่ทำให้พลังชีวิตที่ค้ำจุนร่างกายของเราค่อยๆ รั่วไหลออกดุจการรั่วของแบตเตอรี่ เพราะฉะนั้น ศาสตร์ชะลอวัย จึงให้ความสำคัญกับการออกกำลังด้วยการฝึกลมปราณซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวด้วยความตั้งใจอย่างมีสมาธิ และเป็นการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพลังชีวิตให้แก่กล้ามเนื้อแล้ว อวัยวะทั่วร่างกายทุกระบบ รวมทั้งต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันก็จะถูกกระตุ้นให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยในทัศนะของศาสตร์ชะลอวัย ความแก่จึงเป็นแค่เงื่อนไขทางสังคมที่ร่างกายทำไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หากผู้นั้นสิ้นหวังต่อความแก่ ก็จะยิ่งทำให้ผู้นั้นแก่เร็วขึ้น เพราะตัวเองดำเนินชีวิตไปตามเงื่อนไขนั้น แต่ถ้าหากผู้นั้นมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะไม่แก่ หรือตั้งใจจะมีชีวิตอยู่อย่างกระตือรือร้น และมีจุดหมายว่าตัวเองจะต้องแข็งแรง และกระชุ่มกระชวยทุกวัน ร่างกายก็จะตอบสนองความต้องการของจิตใจได้อย่างมหัศจรรย์เพราะคนเราสามารถใช้ความคิดในเชิงบวก มาเป็นพลังกระตุ้นที่ป้อนข้อมูลข่าวสารให้แก่เซลล์ในร่างกาย ด้วยการบ่มเพาะความเชื่อว่า ร่างกายของเราจะใหม่ขึ้นทุกขณะ ร่างกายก็จะตอบสนองในสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งมั่นไว้ เนื่องจากในทางชีววิทยาเซลล์ร่างกายของคนเรา สามารถมีชีวิตยืนยาวถึง 120 ปีได้อย่างสบาย ถ้าหากปราศจากอิทธิพลด้านลบทั้งจากภายใน และภายนอกมาทำให้ร่างกายของผู้นั้นเสื่อมเร็วก่อนกำหนดนอกจาก การออกกำลังด้วยการฝึกลมปราณ กับ การมีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะชะลอวัย แล้ว การทานอาหารเสริม ก็เป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญของศาสตร์ชะลอวัยด้วย โดยที่ ความสำคัญของอาหารเสริม มาจากผลสรุปเชิงตรรกะของทฤษฎีอนุมูลอิสระกับทฤษฎีการลดลงของฮอร์โมน อันเป็นสองทฤษฎีหลักที่อธิบายสาเหตุแห่งความเสื่อมชราของร่างกายมนุษย์นั่นเองอาหารเสริมคืออาหารบริสุทธิ์เข้มข้นที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อน ไม่มีสารอื่นแปลกปลอม เป็นสารจำเป็นชนิดบริสุทธิ์เดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มที่ร่างกายต้องการเพื่อบำรุงป้องกันโรค และชะลอวัย ปัจจุบันอาหารเสริมได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่ต้องการชะลอวัย และต้องการลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็ง ทั้งนี้ก็เพราะว่า คนในยุคปัจจุบันนี้ บริโภคแป้งและไขมันมากจนน้ำตาลที่เกิดจากอาหารสองประเภทนี้เป็นพิษต่อร่างกาย เราจึงต้องพึ่งอาหารเสริมมาลดความเป็นพิษของน้ำตาลนอกจากนี้ อาหารบนโต๊ะอาหารของคนยุคนี้ ยังเต็มไปด้วยสารปนเปื้อนที่เกิดจากความมักง่ายของผู้ผลิต เช่น ผงชูรส สารกันบูด สารฟอร์มาลิน ยาฆ่าหญ้ากรัมม็อกโซน ดีดีทีในผัก สารเร่งเนื้อแดงไนโตรซามิน สารปนเปื้อนเหล่านี้ซึ่งคนสมัยนี้หลีกเลี่ยงได้ยาก หากรูปแบบอาหารและตลาดอาหารยังเป็นอยู่แบบนี้ จะสะสมในร่างกายทำให้ตับทำงานหนัก เราจึงต้องพึ่งอาหารเสริมมาช่วยบำรุงตับและขับพิษ เพราะเราแทบไม่มีทางเลี่ยงสารปนเปื้อนเหล่านี้ไปได้เลย จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง ผงชูรส น้ำอัดลม เกลือ อาหารที่เค็มจัด และยาบางชนิดก็ส่งผลให้ไตของเราทำงานหนักจนอาจไตวายได้ เราจึงต้องพึ่งอาหารเสริมมาช่วยบำรุงไตโดยปกติแล้ว อาหารที่มีสารก่อมะเร็งปนเปื้อน มักจะเป็นอาหารที่อร่อยมาก เพราะเป็นอาหารพวกทอด ปิ้ง ย่าง จึงเป็นเรื่องยากมากที่คนเราจะงดกินอาหารที่มีสารก่อมะเร็งโดยสิ้นเชิง เราจึงต้องพึ่งอาหารเสริมเพื่อลดความเสี่ยงจากมะเร็ง ทำลายสารก่อมะเร็ง ทำให้เซลล์ร่างกายคงทนไม่ผ่าเหล่าผิดเพี้ยนเป็นเซลล์มะเร็งปัจจุบัน ผู้คนป่วยเป็นโรคหลอดเลือดแข็ง หรือตีบตันกันเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก โดยที่ผู้นั้นจะมีอาการปวดศีรษะ ความดันสูง หน้ามืด อ่อนเพลีย แขนขาไม่มีแรง เราจึงต้องพึ่งอาหารเสริมที่มีผลลดการอุดตัน ลดไขมัน บำรุงผนังหลอดเลือดเพื่อป้องกันอาการตีบตันของหลอดเลือดแบบครอบคลุมไว้ก่อนการที่คนเราจะมีสุขภาพแข็งแรงได้ จะต้องมีพลังบำบัดจากระบบภูมิชีวิต หรือระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องพึ่งอาหารเสริมมาช่วยบำรุงระบบภูมิคุ้มกันของเรา ทำการบำรุงเลือด (แก้อาการตัวซีด) ทำการบำรุงประสาท (แก้อาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก) ทำการบำรุงตับ (แก้อาการตัวเหลือง) ทำการบำรุงไต (แก้อาการตัวดำคล้ำ) และทำการบำรุงเม็ดเลือดขาว (แก้การอักเสบของเซลล์) อย่างเป็นองค์รวมในมุมมองของศาสตร์ชะลอวัย คนเราทั้งหญิงและชาย เมื่ออายุมากขึ้นก็ต้องประสบกับความผิดปกติของร่างกายที่เป็นปกติ คือ เป็นอาการเสื่อมของร่างกายที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคน ต่างกันแค่ช้าหรือเร็ว รุนแรงหรือเบา สุดแท้แต่ความแข็งแกร่งในระดับเซลล์ร่างกายของแต่ละคนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การกินอาหารเสริมที่สามารถช่วยบรรเทา หรือชะลอการเสื่อมในระดับเซลล์ของร่างกายได้ จึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่งตัวแทนของอาหารเสริมที่ศาสตร์ชะลอวัยเห็นว่า ควรทานเป็นประจำทุกวันนั้นได้แก่ คอลลาเจน วิตามินซี น้ำมันปลาโอเมก้า 3 หลินจือ โคคิวเทน นมผึ้ง สารสกัดจากเมล็ดองุ่น กรดแอลฟาไลโปอิค วิตามินอี เบต้าแคโรทีน เป็นต้นหัวใจของการดูแลสุขภาพและการชะลอวัยนั้น อยู่ที่การดูแล 5 ระบบหลักของร่างกายให้แข็งแรง ระบบทั้ง 5 นี้ได้แก่


(1) ระบบภูมิคุ้มกัน

(2) ระบบหัวใจ และหลอดเลือด

(3) ระบบประสาท

(4) ระบบต่อมไร้ท่อ

(5) ระบบเผาผลาญอาหาร


การกินอาหารเสริม ก็เพื่อทำให้ระบบทั้ง 5 นี้แข็งแรงนั่นเอง เพราะหาก 5 ระบบนี้ผิดปกติ ประสิทธิภาพลดลง หรือเสียหาย ย่อมส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติแก่ร่างกาย โดยเริ่มจากทำให้ผู้นั้นเกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง ซึ่งต่อมาจะรุนแรงขึ้นจนเกิดเป็นโรคเรื้อรังร้ายแรงขึ้นมาได้ณ ที่นี้ จึงขอสรุปรวบยอดอีกครั้งว่า ทำไมเราต้องทานอาหารเสริมเพื่อชะลอวัย เหตุผลที่คนเราต้องกินอาหารเสริมเพื่อชะลอวัยมีอยู่ด้วยกัน 6 ประการ ดังต่อไปนี้(1) เพื่อเพิ่มพลังบำบัดแก่ร่างกาย

อาหารเสริมจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวในการจัดการกับเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้น(2) เพื่อรับสารอาหารที่เป็นสารอายุวัฒนะ

ในอาหารเสริมมีสารบริสุทธิ์เข้มข้นที่ส่งผลต่อการมีอายุวัฒนะ หรือสภาวะที่ร่างกายปราศจากโรคเรื้อรัง และมีอายุยืนอย่างมีความสุข(3) เพื่อลดเหตุแห่งโรค หรือสาเหตุแห่งความเสื่อม หรือความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย

โดยการลดเหตุแห่งโรคหรือความเสื่อมนี้ เป็นการกระทำในระดับเซลล์ร่างกาย โดยที่อาหารเสริมจะช่วยป้องกันการอักเสบของเซลล์ร่างกาย อันเป็นต้นตอที่แท้จริงของความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย(4) เพื่อบำรุงร่างกาย ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถนะของร่างกาย

อาหารเสริมจะช่วยเพิ่มพลังงาน หรือพลังชีวิตให้แก่ร่างกายในระดับเซลล์(5) เพื่อฟื้นฟูระบบหลักทั้ง 5 ในร่างกาย(6) เพื่อดูแลสุขภาพในแบบองค์รวม

โดยใช้อาหารเสริมเป็นอีกหนึ่งในตัวช่วยการชะลอวัย นอกเหนือไปจากการออกกำลังกายด้วยการฝึกลมปราณ และการทำสมาธิ...ศาสตร์ชะลอวัยจะต้องเป็นศาสตร์องค์รวมที่ก้าวข้าม และหลอมรวมการแพทย์แผนตะวันตก นี่เป็นทิศทางหรือเข็มทิศสุขภาพที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้