คมดาบซากุระ 2 : วิบัติเศรษฐกิจไทย : ทางออกจำนำข้าว โดย ชวินทร์ ลีนะบรรจง และ สุวินัย ภรณวลัย (12 กุมภาพันธ์ 2557)

คมดาบซากุระ 2 : วิบัติเศรษฐกิจไทย : ทางออกจำนำข้าว โดย ชวินทร์ ลีนะบรรจง และ สุวินัย ภรณวลัย (12 กุมภาพันธ์ 2557)วิบัติเศรษฐกิจไทย : ทางออกจำนำข้าว


โดย ชวินทร์ ลีนะบรรจง และ สุวินัย ภรณวลัย

12 กุมภาพันธ์ 2557

       หายหัวไปไหน! ทำเชี่ยแล้วไม่รับผิดชอบ
       ยิ่งลักษณ์ Respect My Vote เสียงข้างมากหรือยัง?


       
       ประมวลจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ รัฐบาลติดเงินค่าข้าวชาวนาสูงถึง 1.3 แสนล้านบาท ขณะที่เชื่อว่ามีข้าวอยู่ในมือรัฐบาลจำนวนมากเพราะตัวเลขขายออกอย่างเป็นทาง การมีน้อยมาก แต่ที่มีอยู่จะเป็นข้าวลมหรือข้าวเน่าเท่าใดไม่มีใครรู้ เป็นความลับของชาติที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์อ้าง
       


       ทางออกที่ดีที่สุดคือ การขายข้าวออกไปให้มากและเร็วที่สุด แต่ก็เป็นวิธีที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์หลีกเลี่ยงที่จะกระทำมากที่สุด การแก้ปัญหาโดยพยายามทำ 2 ผิดให้เป็น 1 ถูก โดยการกู้เงินมาชำระค่าข้าวแทนการขายข้าวจึงทำให้ปัญหานี้แก้ไขไม่ได้
       


       ข้อเท็จจริงอีกเช่นกัน ชาวนาในขณะนี้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ขณะที่ใบประทวนที่ชาวนาถืออยู่เป็นแค่ใบเสร็จรับข้าวที่รัฐบาลออกให้ชาวนา รัฐบาลจะค้ำประกันใบประทวนที่ออกนี้หรือไม่ก็ไม่แปลก แต่มีสภาพคล่องหรือความเป็นเงินต่ำ
       


       การเสนอให้ชาวนานำเอาใบประทวนนี้ไปขอกู้เงินไม่ว่าจะกับสถาบันการ เงินหรือโรงสีจะทำให้ชาวนามีสถานะเพิ่มเป็นลูกหนี้นอกเหนือจากการเป็นเจ้า หนี้รัฐบาล ยิ่งได้เงินไม่เต็มจำนวนจากที่ระบุไว้ในใบประทวนมากเท่าไรก็ยิ่งเสียเปรียบ มากเท่านั้น ขณะที่ต้นตอของปัญหาคือรัฐบาลลอยตัวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะไม่ได้เป็นผู้ ขอกู้
       


       การเป็นรัฐบาลรักษาการหมายถึงต้องห้ามในการก่อหนี้สร้างภาระผูกพัน รัฐบาลในอนาคตตาม ม.181(3) ไม่ว่าจะโดยการกู้หรือค้ำประกัน เช่นเดียวกับการโยกย้ายเงินลงทุนในโครงการ 2 ล้านล้านบาทมาใช้ นอกจากจะเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จากเงินลงทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยใน โครงการที่มีผลขาดทุนแล้วยังเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.181(4) ที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
       


       การทำทีเป็นดิ้นรนหาเงินกู้เพื่อหาเงินมาจ่ายค่าข้าวของรัฐบาลยิ่ง ลักษณ์ในขณะนี้จึงเป็นการต้มตุ๋นชาวนาอีกครั้งหนึ่งเพราะรู้แก่ใจดีอยู่แล้ว ว่าหากทำก็ติดคุก ต่อให้ไม่มีใครขัดขวางก็ไม่ทำอย่างแน่นอน ใครที่ว่าแน่ๆ ก็ลองมาลงนามกู้เงินดูก็ได้กล้าหรือไม่?
       


       การคืนข้าวให้ชาวนาจะก่อให้เกิดความโกลาหลและมีต้นทุนในการคืนข้าว ที่สูงมากทั้งกับชาวนาและรัฐบาล ที่สำคัญจะไปขายให้ใคร โรงสีทั่วประเทศจะมีเงินเป็นแสนล้านบาทหรือในการรับซื้อข้าวที่ชาวนาเอาคืน มาจากรัฐบาล ขณะที่อีกประมาณ 2 เดือนเศษข้าวรอบใหม่ก็จะเข้าตลาดมาเพิ่มอีก ที่สำคัญก็คือรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะมีข้าวเหลือคืนให้ชาวนาหรือไม่เพราะหากมี จริงทำไมไม่ขายออกไปมันง่ายกว่าที่จะมาคืนข้าวเยอะเลยมิใช่หรือ?


       
       หากชาวนาจะยืนอยู่บนความจริง ทางออกที่ดีที่สุดทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือต้อง “ถีบ” ให้รัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์ออกไปจากตำแหน่งเพื่อเปิดโอกาสให้มีรัฐบาลตัว จริงมาทำแทน
       


       การยุบสภาเพื่อ 9 ธ.ค. 56 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกระหว่างการไปใช้สิทธิเลือกตั้งกับการไม่ไป หาใช่การเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนประชาชนเหมือนเช่นที่ผ่านมาแต่อย่างใดไม่
       


       ส.ส.จึงเป็นผลผลิตหรือ Output จากกระบวนการดังกล่าว ขณะที่ผลลัพธ์หรือ Outcome ที่ปรากฏออกมาจากคะแนนคนไม่ไปเลือกตั้งที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ก็คือประชาชนไม่ ยอมถูกบังคับให้ไปใช้สิทธิเพื่อเลือกรัฐบาลชุดนี้
       


       ดังนั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือพวกที่พร่ำบอกว่าการเลือกตั้งเป็นทางออก ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าจึงต้องเคารพคะแนนเสียงข้างมากจากประชาชนที่เลือก ไม่ไปเลือกตั้ง คุณูปการของการเลือกตั้งเมื่อ 2 ก.พ. 57 ที่มีก็คือการแสดงการไม่ยอมรับการเข้าสู่อำนาจอีกครั้งของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
       


       เมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตายจากอำนาจปวงชนชาวไทยด้วยการยุบสภาคืนอำนาจ ขณะที่ไม่สามารถฟื้นคืนชีพเข้าสู่อำนาจ รัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงปราศจากความชอบธรรมทั้งทางการเมืองและกฎหมาย กลายเป็นส่วนเกินเป็นอุปสรรคขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าของประเทศโดยแท้
       


       การโยนกันไปมาระหว่าง กกต.กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในการเป็นผู้ประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งอีกครั้งเป็นเครื่องชี้ที่ดีว่า การเข้าสู่อำนาจด้วยการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเป็นทางตันเป็นโมฆะเพราะผู้ ที่ประกาศจะส่อถึงการกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญ


       
       ประเด็นที่สำคัญก็คือ การบังคับให้ประชาชนไปเลือกตั้งเพื่อหวังฟอกผิดให้ตนเองได้กลับเข้าสู่อำนาจ อีกครั้งเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยินยอม การฝืนเลือกตั้งทั้งๆ ที่ไม่มีผู้สมัครใน 28 เขตเป็นตัวอย่างที่ดีของการเริ่มต้นกลัดกระดุมผิด ไม่ยอมรอมชอมชะลอเลือกตั้งออกไปก่อน และเมื่อรู้ว่าผิดก็ไม่ยอมกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง พยายามดันทุรังกลัดกระดุมเม็ดเดินหน้าเลือกตั้งต่อไปของทั้งรัฐบาลและ กกต. ผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็ยืนยันแล้วใช่หรือไม่
       


       ลองไตร่ตรองไล่ดูเหตุของปัญหา ใช้ตรรกะของยิ่งลักษณ์กับพวกก็ได้ กู้ไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลรักษาการ เป็นรัฐบาลรักษาการก็เพราะการยุบสภา และเลือกตั้งเป็นการแก้หรือสร้างปัญหาให้กับชาวนาในเรื่องการจ่ายเงินค่า ข้าว แล้วใครที่มีอำนาจยุบสภาหากมิใช่ยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรี แล้วขณะนี้เธออยู่ที่ไหน? มารับรู้ความเดือดร้อนจากการกระทำของเธอหรือไม่?
       


       วิบัติเศรษฐกิจไทยกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกที ทางออกที่มีเหลืออยู่ทางเดียวก็คือการมีรัฐบาลตัวจริงที่มีอำนาจเต็มซึ่ง ยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณไม่สามารถเป็นได้ เวลาของเธอหมดแล้ว
       


       Respect My Vote ของยิ่งลักษณ์และพวกโลกสวยจึงเป็นแค่วาทกรรมที่สวยหรูที่หาสาระแก่นสารอันใด ไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์พวกเขาไม่เคยเคารพแต่อย่างใด 
วิบัติเศรษฐกิจไทย : ทางออกจำนำข้าว
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้