งานเขียนของดร.สุวินัย ภรณวลัย

พุทธศาสนามีเรื่องราวมากมายที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก บางเหตุ การณ์เป็นสิ่งที่อัศจรรย์พันลึกเกินกว่าการรับรู้ของผู้คนธรรมดาสามัญจะเข้าใจ ได้ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า สิ่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจเหล่านั้นจะไม่มีอยู่จริง คนเรามักชอบตัดสินอะไรโดยยึดถือความคิดและประสบการณ์หรือ ด้วยทัศนคติส่วนตัวเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นชนชาติตะวักตกหรือแม้แต่คนเอเชีย ด้วยกัน ด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ที่มักอ้างอิงหลักการพิสูจน์ทราบเชิงประจักษ์ โดยหลักการของตัวมันเองแล้ว ผลลัพธ์ของกระบวนการพิสูจน์ทราบเหล่านั้นจะ ต้องตอบสนองต่อการรับรู้ของมนุษย์ได้จากทางทวารสัมผัส เช่น ตาเห็น หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ปากรับรู้รส ผิวหนังรับรู้ความรู้สึกร้อนเย็น อ่อนแข็ง

หนังสือ “เธอคือจักรวาล” (ปรัชญายอดคน 2) ที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเขียน และบทกวี ของอาจารย์สุวินัย อันดับที่ 2 หลังจากที่เล่มแรกได้ตีพิมพ์ออกมาเมื่อปลายปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้ง ข้อคิด ปรัชญา คติธรรม และวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้คนจำนวนมากดังที่ปรากฏอยู่ภายในหน้ากระดานข้อความเฟซบุ๊คของอาจารย์สุวินัย จนมีการเรียกร้องให้มีการรวบรวมจัดทำเป็นหนังสือขึ้นในลำดับต่อมา

หนังสือ เล่มนี้เป็นผลงานที่ออกมาจากพลังแห่งความรัก ความดี ความจริงและความงามซึ่งดำรงอยู่ในตัวของคนเราทุกคนอยู่แล้ว ในฐานะที่เป็นหนึ่งในชาวเฟซบุ๊ค ผมเป็นคนริเริ่มโครงการหนังสือเล่มนี้บนเฟซบุ๊คก็จริง แต่กว่าที่จะเป็นรูปเป็นร่างจนกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ได้ ผมเริ่มตระหนักมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆว่า หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากโครงการ ของ"พวกเรา"ชาวเฟซบุ๊คจำนวนมากที่ปรารถนาจากใจจริงที่จะนำสันติสุขและนำมิตร ไมตรีกลับคืนมาสู่สังคมนี้อีกครั้ง

..ปริศนาธรรมโบราณกล่าวว่า “ก่อนปฏิบัติธรรมภูเขาย่อมเป็นภูเขา ในขณะปฏิบัติธรรมภูเขา กลับมิใช่ภูเขา  แต่เมื่อบรรลุธรรมแล้วภูเขาย่อมกลับมาเป็นภูเขาอีกครั้ง” นี่เป็น เรื่องราวของบุรุษหนึ่ง จากพระธรรมดาเคยกลายเป็นพระบ้าในสายตาของผู้คน และสุดท้ายกลับกลายเป็นพระธรรมดา (ที่ไม่ธรรมดา) อีกครั้ง บุรุษนั้นมีนามว่า “พุทธทาส  อินทปัญโญ”

สำนักพิมพ์มังกรบูรณามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสนำ เสนอผลงานเรื่อง “ยอดคนแดนเดือด” หรือในชื่อภาษาอังกฤษจากต้นฉบับเดิม ว่า “The Journeys of Socrates” อันเป็นผลงานยอดฮิตติดอันดับของคุณ Dan Millman ซึ่งได้รับการยอมรับและถูกกล่าวขวัญถึงอย่างแพร่หลายใน สหรัฐอเมริกา                         “ยอดคนแดนเดือด” เป็นวรรณกรรมที่มีความพิเศษอยู่ประการ หนึ่งนั่นก็คือ เป็นเรื่องราวชีวิตของบุรุษชาวรัสเซียสายเลือดนักรบเผ่าคอสแสค ผู้มีนามว่า “เซอร์ไจ อิวานอฟ” ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาทวดของคุณ Dan Millman ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นั่นเอง

หนังสือ “ยอดคนปฏิวัติการเรียนรู้ Learning Revolution" เล่ม นี้ได้เปิดเผยเคล็ดลับในการศึกษาของอาจารย์สุวินัยเป็นครั้งแรกว่าทำ อย่างไร คนเราจึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษาของตนเองให้มี ประสิทธิภาพสูงสุดและไร้ขีดจำกัด อีกทั้งยังสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับการดำเนิน ชีวิตในอนาคตไปพร้อมๆ กันได้ ซึ่ง เท่ากับว่าคนๆ นั้นได้ “ปฏิวัติ” กระบวนการ วิธีเรียนรู้ของตนเองเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ หรือเรียกได้ว่าเป็น “ยอดคน” นั่นเอง

เรื่องราวต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งบุคคล สถานที่ ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ เพียงแต่ อาศัยการดำเนินเรื่องในรูปแบบของเรื่องเล่าเท่านั้น ตลอดระยะเวลานับสิบปีที่ผ่านมา อาจารย์สุวินัยได้ประสบกับเรื่องราว ได้ศึกษาวิชาต่างๆ อีกมากมายหลายหลากยากลืมเลือน โดย เฉพาะในช่วงยุคสมัยปลายสหัสวรรษ คือ ค.ศ.1999 อัน มีเพียงครั้งเดียว ในรอบหนึ่งพันปี และหนังสือเล่มนี้ก็จะทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวเหล่า นั้นเพื่อเป็นการทวงถามหาชีวิตทางจิตวิญญาณคืนให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ ร่วมชะตาเดียวกันบนโลกใบนี้

เป็นงานลำดับ 4 ในชุดซีรี่ส์ยอดคน  อัดแน่นไปด้วย "หัวใจ" ของศาสตร์แห่งโยคะ โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค ในภาคที่ 1 นั้น กล่าวถึง "คุรุ" ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ เช่น ท่านโยคะนันทะ ท่านมหาสยา บาบาจิมหาคุรุ เฮราคานบาบาจิ คำสอนของคุรุเทพ ท่านกฤษณะมูรติ และการตื่นของพลังกุณฑาลินี ส่วนภาคที่ 2 มีเคล็ดลับเพื่อรักษา ความหนุ่มแน่น จากวิชาโยคะหรือที่เรียกว่า "น้ำพุแห่งความหนุ่มสาว" และคัมภีร์โยคะต่างๆ ที่อาจารย์สุวินัยได้เรียบเรียงมาอย่างน่าสนใจ และสุดท้ายด้วยเคล็ดการฝึกสมาธิเพื่อปลุกจักร.. ปลุกจักรเพื่อ ประโยชน์อะไรและทำอย่างไร .. โปรดติดตาม! สำหรับผู้ที่สนใจในวิชาโยคะ ไม่ควรพลาด! และสำหรับคนที่ไม่เคยได้สัมผัสกับวิชาโยคะ เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณได้พบความสำคัญและยิ่งใหญ่ในวิชาโยคะ ที่มากไปกว่าการยืดเส้นสายในร่างกาย!

เป็นงานลำดับ 3 ในชุดซีรี่ส์ยอดคน จะสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ที่แสวงหาความเป็น “อริยะ” ให้ แก่ ชีวิตทางจิตวิญญาณดุจดังผู้เป็นอริยะหลายๆ ท่านที่ต้อง ฝ่าฟันสิ่งต่างๆมากมายเพื่อการค้นหาสัจธรรมที่แท้จริง แห่งชีวิต... สำนักพิมพ์มังกรบูรณา

เป็นงานลำดับ 2 ใน ชุดซีรี่ส์ยอดคน อัดแน่นด้วยปรัชญา เซนและชี่กงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชีวิตทั้งด้านกาย ใจและจิตวิญญาณ โดยสะท้อนภาพชีวิตของบุคคลต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ประจักษ์แจ้งในสัจธรรม ไม่ว่า จะเป็นปรมาจารย์เซนหลายๆท่านรวมไปถึงตัวละคร เอกของอาจารย์สุวินัยนาม สันติชาติ อโศกาลัย... สำนักพิมพ์มังกรบูรณา

พฤติการณ์ของเหล่ายอดคนผู้มีชื่อเสียง ทั้ง อ.โอยาม่า มะสุทะสุ ‘มูซาชิแห่งยุคโชวะ’ บรู๊ซลี มังกรน้อย อ.หลิว- หยุนเฉียว จอมยุทธ์แห่งมวยแปดสุดยอด  /อ.ซุนลู่ถัง ผู้บูรณาการมวยภายใน /อ.หวงเฟยหง ยอดคนพิทักษ์ชาติ รวมถึงเรื่องราวในตำนานเลียดก๊ก สันติชาติตอน เด็ดเดี่ยวแม้โดดเดี่ยว และยอดคนในมังกรคู่สู้สิบทิศ ทั้งหมดจะให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ในเรื่องศิลปะการต่อสู้ ภูมิปัญญาบูรณาการ และวิถีแห่งความเป็น ยอดคน... สำนักพิมพ์มังกรบูรณา

คัมภีร์มังกรตันตระ : อภิศาสตร์แห่งรัก เล่มนี้เป็นภาคต่อของ "คัมภีร์มังกรวัชระ" ของผู้เขียน ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการขยายความเพิ่มเติมในบางส่วน ที่ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงในหนังสือชุด "มังกรจักรวาล" โดยเฉพาะภาคที่ 3 "ครรลองโยคะ" สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะกับ บทที่ 1 "คัมภีร์วิกยานไกราพตันตระ" และบทที่ 2 " ตันตระโยคะ" ส่วนบทที่ 3 "ภควคีตาวาทกรรม"นั้น ผู้เขียนได้เขียนออกมา เพื่อเป็นการเตรียมใจก่อนที่จะเดินทางไปพบกับ "เทพอวตาร" จริงๆในเวลาต่อมา สำหรับบทที่ 4 "การอภิวัฒน์ความรัก" ผู้เขียนๆออกมาเพราะได้รับความสะเทือนใจในกรณีสันติอโศก ที่สมณโพธิรักษ์ ถูกตัดสินว่าผิดจริง แต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อน ส่วนบทที่ 5 "ผู้นำแบบเต๋า" เขียนออกมาเพื่อเตือนสติ "ผู้บริหารไทย" ที่กำลังประสบวิกฤติการนำในทุกระดับอยู่ขณะนี้ และบทที่ 6 "การอภิวัฒน์สมองภาคปฏิบัติ" เป็นการขยายความเพิ่มเติมขากสิ่งที่ผู้เขียนเคยกล่าวถึงไว้ในหนังสือชุด "มังกรจักรวาล ภาค 2 "

"ยอดคนในมังกรคู่สู้สิบทิศ" นับเป็นงานเขียนของสุวินัยที่เติบโตขึ้นมากกว่า "ปรัชญาอภิมนุษย์" เล่มก่อนๆ มันมิใช่ผลงานที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจาก "อุดมคติ" เท่านั้น หากแต่เบ้าแห่งการก่อกำเนิดของมันคือ "ความเป็นจริง" ของตัวผู้ประพันธ์ การหาตำแหน่งลงตัวระหว่าง "อุดมคติ" กับ "ความเป็นจริง" ของเราแต่ละคนอาจมิใช่เรื่องง่าย ไม่มีความปวดร้าวใดเป็นเรื่องง่าย จาก "มายา" แห่งยุทธนิยายเรื่องหนึ่ง สุวินัยบอกว่ามันซุกซ่อนไว้ซึ่ง "ความจริง" อันหลายหลาก จากระดับ "รูปธรรม" จับต้องได้ไปจนถึง "นามธรรม" ที่ดูยากหยั่ง จากระดับ "โลกธรรม" ผิวพื้นไปจนถึงอะไรก็ตามที่ล้ำลึกลงไปในทะเลใจ …100 เซี้ยะ…

สิ่งที่จำเป็นที่สุดในขณะนี้ก็คือ การที่ปัจเจกชนแต่ละคนต้องรีบเร่ง "พัฒนาตนเอง" พัฒนาความสามารถของตนเองในการควบคุม "กระแสของสังคม" หรือ "อำนาจของระบบ" มิให้มาบั่นทอนชีวิตและจิตใจของแต่ละคนได้ ผมเรียกบุคคลที่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ คือ สามารถเป็น "นาย" เหนือชีวิตจิตใจและความนึกคิดของตนเองได้ว่า "อภิมนุษย์" (Homo Excellens) ผมได้แต่หวังว่า หนังสือเล่มนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่ง แม้เป็นเพียงส่วนน้อยนิดในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ "พวกเรา" ที่แสวงหาความเป็น "อภิมนุษย์" ให้กับตนเองเพื่อร่วมกันนำมาซึ่งสันติสุขให้กับสังคมนี้

ใน "วิถีบูรพา" ผมต้องการจะบอกว่ากิ่งก้านที่แตกสาขาออกไปมากมายของต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อว่า ภูมิปัญญาตะวันออกนั้น ล้วนมาจากลำต้นใหญ่ลำเดียวกันทั้งสิ้น นั่นคือการทำให้ ความคิด คำพูด และการกระทำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และหลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ นานา ผมอยากให้ พวกท่าน ได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีบูรพา ที่ผมได้สัมผัสมาแล้วอยากแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นให้ พวกเรา ได้เป็นเจ้าของร่วมกันกับสรรพชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้

วิถีมังกรนั้นเป็นอย่างไร ? มังกรใช่มีหัวใจหรือไม่ ? จิตใจของมังกรนั้นเป็นเฉกเช่นใด ? ผมอยากจะพูดถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ในหนังสือเล่มนี้ของผม เพื่อให้พวกเราได้รับรู้ว่า วิถีมังกรที่แท้จริงนั้น คือวิถีแห่งความดี ความงาม ความรัก ความตื่นรู้และความ เบิกบานภายในตัวมนุษย์ วิถีมังกรที่แท้จริงนั้น คือ วิถีของคนกล้า วิถีมังกรที่แท้จริงนั้น คือ วิถีของมูซาชิ คือ วิถีของนักรบแห่งมโนธรรม วิถีมังกรที่แท้จริงนั้น คือ วิถีของโฮโม-เอ็กเซลเลนส์ และเป็นวิถีแห่งราชันย์ที่แท้จริง !! ผมหวังว่า หนังสือเล่มนี้ของผม คงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมทางกับ "พวกเรา" ในการเดินไปร่วมกันบนวิถีเหล่านี้

หนังสือแนวเศรษฐกิจเล่มนี้เป็นงานเขียนที่อาจารย์ไม่ได้เขียนบ่อยนัก จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ศึกษา ปัญหาร้ายแรงของเศรษฐกิจบ้านเมือง ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังซวดเซสู่หุบเหวแห่งความหายนะ รัฐนาวาประเทศไทยกำลังเผชิญคลื่นใหญ่ลมแรงของพายุเศรษฐกิจที่บ้าคลั่ง จนเรือน้อยยากยิ่งจะมองเห็นฟากฝั่งดังใจหวัง ตำนานแห่งเทพนิยายของ "นกฟีนิกซ์" อาจเป็นอุทธาหรณ์และแรงบันดาลใจให้เราท่านทั้งหลายร่วมใจฝ่าวิกฤตการณ์อันเลยร้ายนี้ได้ ดุจดังนากฟินิกซ์ที่โถมร่างทั้งร่างลงในเปลวเพลิงอันร้อนแรง เพื่อแผดเผากายให้มอดม้วยเป็นธุลี จึงกำเนิดก่อเกิดเป็นร่างกายและจิตวิญญาณใหม่ขึ้นเป็นทวีคูณ

"ความจริงของความรัก" ต้องการที่จะพูดถึงคนประเภทนี้ คนที่ต้องทำทุกเรื่องด้วยลำแข้งของตนเอง ทำด้วยความจริงจัง ด้วยการเอาชีวิตของตนเองเข้าทดลอง เพื่อหาแสงสว่างให้กับชีวิตของผู้คนที่อยู่กับความมืดบอด คนประเภทนี้อาจจะเป็นคนพิเศษในสายตาของสังคมสมัยนี้ก็จริง แต่จริงๆ แล้วพวกเราทุกคนสามารถเป็นเช่นนี้ได้ เพราะในตัวของพวกเราทุกคนล้วนมีศักยภาพอันนี้ เพียฃแต่คนประเภทนี้คือคนที่สามารถใช้ศักยภาพแห่งกายและจิตของเขาได้อย่างเต็มที่กว่าคนทั่วไปเท่านั้น

หนังสือเล่มนี้ผมเขียนขึ้นมาเพื่อคนไทยทุกคนที่ได้รับพิษภัยจากหายนะทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการล่มสลายของเศรษฐกิจฟองสบู่ไทยในขณะนี้ เนื่องจากผมตั้งใจจะเขียนให้ท่านผู้อ่านส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์อ่านเป็นหลัก รูปแบบของหนังสือและการนำเสนอของผมในหนังสือเล่มนี้ผมจึงพยายามทำให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขอเพียงท่านผู้อ่านมีความรู้ที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจได้เท่านั้นพวกท่านคงจะทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ได้ไม่ยากนัก

หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกผูกพันกับมัน แม้ว่ามันจะเป็นหนังสือที่อาจจะอ่านเข้าใจยากที่สุดในบรรดาหนังสือทั้งหมดในแนวนี้ที่ผลเขียนออกมาก็ตาม ความเข้าใจยากของหนังสือเล่มนี้เ)นเครื่องบอกอย่างดีว่า ผลประสบกับความยากลำบากขนาดไหนในการศึกษาหลักวิชาสานนี้ เพราะฉะนั้น ท่านผู้อ่านที่ต้องการจะศึกษาหลักวิชาเร้นลับสายนี้จึงไม่อาจมีข้ออ้างให้แก่ตนเองเป็นอันขาดว่า หนังสือเล่มนี้ยากไปสำหรับตัวท่าน ผมบุกเบิกเส้นทางสายใหม่ให้แก่พวกท่านแล้วขอเพียงแต่พวกท่านตัดสินใจก้าวเดินเท่านั้น!

ขณะที่สังคมไทยกำลังก้าวตามซากความเจริญทางวัตถุที่มีตัวอย่างของความลัมเหลวนั้นอย่างไม่ยั้งคิด นักปราชญ์ตะวันตกในสายทวนกระแส กลับเล็งเห็นในคุณค่าของปรัชญาตะวันออก ความสำคัญของจิตเหนือวัตถุหลังโลกส่อนัยวิกฤตเด่นชัดเมื่อก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ในทศวรรษ 1960 วิธีคิดแบบเส้นตรงที่แข็งกระด้างซึ่งเคยทรงอิทธิพลอย่างไพศาลต่อวงการวิทยาศาสตร์นับจากยุคของ " นิวตัน " เริ่มตีบตันและประกายของแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ ทั้งการเกิดขึ้นของทฤษฏีควอนตัมฟิสิกส์ ทฤษฏีไร้ระเบียบ หรือขบวนมุ่งสู่ภูมิปัญญาตะวันออก………….ฯลฯ

"มังกร" เป็นสัตว์มงคลของจีนที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการผ่านพ้น ก้าวข้าม และแสดงถึงเนื้อแท้แห่งจิตวิญญาณสูงสุด นอกจากนี้ "มังกร" ยังหมายถึง คนประเภทหนึ่งด้วย….ชีวิตผมถูกฟ้าสร้างให้ต้องดำเนินชีวิตตามวิถีของมังกรมาตั้งแต่เด็ก จนเติบใหญ่ถึงปัจจุบันนี้ และ "เค็นจิ" ตัวเอกในนิยายเรื่อง "ยุวมังกร" นี้ก็เช่นกัน งานเขียนชิ้นนี้ของผม หรือ "ยุวมังกร" ซึ่งมีทั้งหมด 3 ภาคนี้คงเป็นงาน เขียนเกี่ยวกับมวยจีนชิ้นสุดท้ายของผมแล้ว เพราะผมได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชา มวยจีนทั้งหมดที่ผมได้ศึกษาค้นคว้ามากว่าค่อนชีวิตลงในงานเขียนชุดนี้แทบหมด สิ้นแล้ว หากศึกษางานเขียนชุดนี้ร่วมกับงานเขียนชิ้นอื่น ๆ ที่ผมได้สอดแทรกเคล็ดวิชาฝีมือเอาไว้ก็จะได้ภาพรวมของระบบการฝึกวิชาฝีมือที่สมบูรณ์ของสำนักยุทธธรรมที่ผมก่อตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1994

"ทายาทมังกร" ที่รักทั้งหลาย ทั้งที่เป็นศิษย์ผม หรือต่อไปจะกลายมาเป็นศิษย์ผม หรือเป็นศิษย์ของพวกลูกศิษย์ของผมในอนาคตข้างหน้า หนังสือ "ยุวมังกร" ชุดนี้ ผมเขียนออกมาเพื่อพวกเธอด้วยความรักจากใจจริง เสมือนหนึ่งของขวัญอันล้ำค่าที่ "มังกร" มอบให้แก่ "ทายาทมังกร" หรือผู้ที่เข้าถึงในหัวใจและจิตวิญญาณของมังกรด้วยกัน หากได้ศึกษาเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ในหนังสือชุดนี้แล้ว ขอให้พวกเธอจงมีชีวิตที่กล้าหาญ เข้มแข็งและดีงาม ด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและเมตตาธรรมขอจงอย่าได้ใช้ชีวิตที่ทำให้ "มังกร" คนนี้ต้องผิดหวังในตัวพวกเธอเลยนะ "มังกร" คนนี้ แลเห็น "อนาคต" ของชาติบ้านเมืองนี้ในตัว "ยุวมังกร" อย่างพวกเธอ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้